contact

 

Insider informatie is erg welkom, zoals welke GGZ wel en niet meedoen met de diagnosefraude.

Uw stukken zijn zeer welkom en in vertrouwelijke handen bij: klokkenluider2@outlook.com

De makers van deze website wonen en werken in Amerika, het land waar vrijheid van meningsuiting, nog sterker: 'freedom of speech' echt bestaat. Het is grondwet artikel nr 7, en dan zeer slap verwoord.

Zeer hard strafbaar is meningsuiting via artikelen 261-271 van het Wetboek van Strafrecht!

Daarom eindigen klokkenluiders in Nederland altijd platgeprocedeerd in een caravan, totaal berooid, zoals klokkenluider Bos van de bouwfraude:

Nederland is een enorm repressieland, taboeland, door genoemde strafrecht artikelen die alle politieagenten en security medewerkers uit hun hoofd kennen. Daarom houden wij deze fraud bij vanuit Amerika en vallen wij onder Amerikaans recht. Amerika is een veel ruim denkender land dan Nederland! Wij genieten nog elke dag van de enorme ruimte in Amerika, en het 'brede denken'.