Home

De diverse diagnosefraudes

1) de kleine DBC optimaliseringsfraude

De DBC, Diagnose Behandel Combinatie, werd geintroduceert in 2001. Een en dezelfde arts krijgt 1 prijs voor zowel diagnose als behandeling. Nadelen:

  • een afwijking die geen 'gebruikelijke ziekte is' wordt niet nader geanalyseerd door een arts en ook niet nader onderzocht (immers: analyse van de ziekte kan niet gedeclareerd worden, en als geen voorgeschreven behandeling is, kan de arts al helemaal niets verdienen - dus zegt arts 'ik weet het niet' en laat die de patient zitten
  • een arts kiest, zolang het enigszins kan, een voor zijn inkomen gunstige DBC. Voorbeeld: een spiraaltje plaatsen kan in 5 minuten maar levert 80 euro op, maar 9 minuten praten met een patient levert maar 12 euro op.....

Nadere regels vindt men hier (klik). Maar tot zover , politiek weinig nieuws onder de zon. Onderstaande fraudes 2 en 3 zijn wel modern, en zijn erg in zwang gekomen sinds introductie van de Bezava in 2014. Werkgeverskringen gingen praten met bedrijfsartsen en GGZ om BEROEPSZIEKTEN en KOSTEN POORTWACHTER voor beroepsziekten te omzeilen, en zoeken naar diagnoses waarvoor de kosten van de behandeling kan worden AFGESCHOVEN naar de priveverzekering van de werknemer.

Omdat sommige verzekeraars zo groot zijn (zoals Achmea) , maakt het ze 'geen donder uit' of werkgever of werknemer declareert. Maar intussen:

  • wordt opzettelijk een andere diagnose gesteld, om te kunnen declareren
  • wordt client niet juist behandeld
  • drukt werkgever zich voor Poortwachter en Bezava verplichtingen
  • krijgen we alsnog een nieuwe WAO/WGA/WIA vangnetters groep, omdat de uitgangspunten van Bezava en Poortwachter (werkgever betaalt herstel, en er wordt herstel aangeboden, voor de aan de hand zijnde ziekte)

2) het gebruik maken van verschillen tussen de Amerikaanse psychiatergids DSM en echte wetenschap

Dit wordt in detail uitgelegd op de pagina 'DSM vs. echte wetenschap' - klik

3) het om-diagnostiseren van beroepsziekten om ze op de prive ziektekostenverzekering van werknemers af te schuiven, en aldus Wet Verbetering Poortwachter te voorkomen
(waarbij alle herstelkosten per definitie voor kosten werkgever zijn:

AANGIFTE FRAUDE

Als u bovenstaande herkent, wordt u dringend verzocht te mailen:

De mensen achter deze site kun je bereiken via klokkenluider2@outlook.com

Een voorbeeld van uitleg bij HSK, het bedrijf dat het brein is achter bovenstaande: 'bijlage aangifte fraude HSK' (klik, pdf)

Andere nuttige siten vinden wij:

Idee: luister naar dit youtube verhaal 27 minuten - arbeidsrecht voor werknemers bij ziekte http://youtu.be/LNCEkXo4epM